Wie ben ik?

Mijn naam is Veerle Wauters (°1975).

In 2003 startte ik mijn praktijk als psychotherapeute in bijberoep op. Momenteel combineer ik mijn praktijk met een job als pedagogisch begeleidster bij Vonac, de begeleidingsdienst van de onderwijskoepel VOOP. In deze job begeleid ik directies, orthopedagogen, zorgcoördinatoren, leerkrachten en leerlingenbegeleiders rond alle thema’s die te maken hebben met welbevinden op school: beleid rond pesten, beleid rond drugs, beleid rond agressie, relationele en seksuele opvoeding, zorgbeleid, hoe creëer je een warme school,…

Van jongs af aan wist ik dat ik een sociaal beroep zou doen. Aanvankelijk dacht ik er nog over om muziektherapie te gaan doen, maar uiteindelijk koos ik voor orthopedagogiek aan de KULeuven.

Ik heb genoten van de opleiding, de vele nieuwe kennis die ons werd aangeboden, maar ik miste het praktische en sociaal-emotionele aspect. De nadruk lag op het studeren van boeken en veel minder op het ontwikkelen van een goede houding, een juiste instelling.
Ik zat zelf met veel vragen: wie ben ik, hoe ben ik geworden tot wie ik ben, wat heb ik meegekregen van thuis, welke invloed hebben vrienden gehad, welke mogelijkheden heb ik in mij,…? Zo kwam ik terecht bij Willy Colebrants, psychotherapeut in Mechelen. Hij gaf me kaders en inzichten waarbinnen ik kon denken en zoeken. Hij leerde me dat ik meer was dan het denkende hoofd. Ik kreeg meer contact met mijn gevoel.

In 1998 studeerde ik af als orthopedagoge en begon ik te werken als thuisbegeleidster bij kinderen met een visuele handicap.

Enkele jaren later begon ik met de opleiding Transpersoonlijke Psychotherapie. Deze opleiding opende een nieuwe wereld voor mij. Ik kwam in contact met mijn gevoel, mijn intuïtie, mijn creativiteit en steeds meer met de stilte en de vreugdevolle kern in mezelf. Ik ontdekte nieuwe mogelijkheden en merkte dat ik die niet altijd kwijt kon in mijn job als thuisbegeleidster. In 2003 begon ik mijn praktijk als speltherapeute in bijberoep, naast mijn werk als thuisbegeleidster. Stilaan bleek de combinatie niet meer houdbaar: voor beide jobs moest ik vooral na de schooluren werken, afspraken liepen uit en overlapten elkaar,…
Vanaf eind 2004 ging ik op zoek naar de job die ideaal was om te combineren met mijn praktijk. Ik ben op die manier langs verschillende voorzieningen en een bedrijf gepasseerd, maar telkens kwam ik er weer op uit dat die job niet helemaal mijn ding was. In mijn praktijk had ik de vrijheid om te werken zoals ik het wilde, op de manier die mij het meeste lag. Maar telkens leed mijn praktijk onder de druk van de andere halftijdse job.

Van oktober 2009 tot augustus 2015 heb ik uitsluitend als zelfstandig psychotherapeute gewerkt. Dit gaf me de ruimte en de vrijheid die ik zocht, maar legde ook financieel een grote druk op mijn schouders.
In december 2012 breidde ik mijn activiteiten uit met de oprichting van uitgeverij wave.

Sinds september 2015 werk ik als pedagogisch begeleidster voor de onderwijskoepel VOOP en heb ik de praktijk opnieuw in bijberoep.

Comments are closed.