Speltherapie voor kinderen

Soms vertonen kinderen gedrag dat hun opvoeders (ouders, leerkrachten,…) verontrust. Ze worden agressief of juist heel stil en teruggetrokken. Ze huilen de laatste tijd wel erg veel of halen onverwacht lage resultaten op school…

Dit gedrag doet ouders en/of leerkrachten vermoeden dat er iets aan de hand is. Het kind lijkt zich niet goed in zijn/haar vel te voelen. Dit kan vele oorzaken hebben: problemen met de leeftijdgenootjes (zoals pesten), problemen thuis, een plots verlies van een dierbare of van eigen mogelijkheden (door bijv. een ongeval), het besef van eigen beperkingen (leermoeilijkheden of een handicap), …
Kinderen kunnen dan nood hebben aan hulp. Speltherapie is dan een mogelijkheid.

In mijn werk combineer ik spel, creatief werk (tekenen, schilderen, kleien,…), verhalen, fantasie (symboolcommunicatie) en ontspanning. Op deze manier krijgen kinderen de kans om innerlijke conflicten aan bod te brengen, uit te spelen of uit te beelden en deze conflicten naar een oplossing toe te bewegen om dan nadien zelf de innerlijke rust te ervaren die dit groeiproces voltooit.

Belangrijk voor deze therapie is de betrokkenheid van de ouders. Ik ben ervan overtuigd dat een kind nooit een probleem in zijn/haar eentje heeft. Het probleem van het kind kan een signaal zijn van een ander probleem of kan een plaats of een functie hebben binnen het gezin. Daarom is het voor mij absoluut noodzakelijk om ook de ouders in de begeleiding te betrekken. Dit doe ik in samenwerking met Karin Verboven. In gesprekken met de ouders staat Karin stil bij hun vragen, maar ook bij hun visie op opvoeding, hun visie op de oorzaak van het probleem en bij de manier waarop zij als ouders de therapie van hun kind mee kunnen ondersteunen.

Door deze manier van werken, geloven we in een groter en langduriger effect, in functie van het welbevinden van het hele gezin.

Concreet:

– Na een eerste telefonisch contact maken we een afspraak voor een intakegesprek. Op dit gesprek zijn beide ouders, Karin en ik aanwezig. We nemen de tijd om de situatie helder te krijgen: wat is er precies aan de hand, hoe lang stelt dit probleem zich, wat hebben jullie al geprobeerd, welke factoren hebben invloed volgens jullie, hoe voelt uw kind zich volgens jullie, wat willen jullie bereiken met de therapie,…?

– Als we aan het einde van dit gesprek allemaal van mening zijn dat speltherapie aangewezen is, leggen we sessies voor uw kind vast.

– Na de eerste 3 sessies met uw kind bespreek ik met Karin de inhoud van de sessies. Op basis daarvan heeft Karin een gesprek met de ouders. Samen bekijken jullie hoe uw kind reageert op de therapie (komt het graag of niet, vertelt het iets over wat we hier doen, zie je al iets veranderen in het gedrag van uw kind,…). Karin bespreekt ook het beeld dat we ondertussen hebben kunnen vormen van uw kind en van het probleem waarmee het worstelt.

– Een sessie speltherapie of een oudergesprek duurt ongeveer een uur en kost 70€. Indien je dat wenst kan je een factuur vragen in het kader van eventuele terugbetaling door ziekenfonds of een andere extra verzekering.

– annulatieregeling: Wanneer een afspraak niet kan doorgaan, gelieve me dan ten laatste de avond voordien hiervan op de hoogte te brengen. Indien een sessie pas de dag zelf geannuleerd wordt, reken ik 35€ aan. Indien ik helemaal niet verwittigd word van het feit dat de sessie niet door gaat en ik niemand zie opdagen, reken ik 70€ aan. Een sessie annuleren doe je per telefoon (bellen of SMS), niet per mail.

– In sommige gevallen is het nodig om overleg te hebben met anderen die betrokken zijn bij uw kind (school, andere begeleiders, leefgroep,…). Voor zulk overleg reken ik 60€ + kilometervergoeding.