Begeleiding van jongeren en volwassenen met autisme

(Foto van Annie Spratt op Unsplash)

Vanuit mijn eigen geleefde ervaring als autistische persoon en vanuit mijn achtergrond als klinisch orthopedagoge en psychotherapeute wil ik jongeren en volwassenen bijstaan die een vermoeden hebben van autisme of recent de diagnose hebben gekregen en met veel vragen zitten, niet weten hoe verder nu of waar naartoe met specifieke noden.
Samen onderzoeken we wat autisme concreet voor jou betekent, wat jouw noden zijn, waar je daarvoor terecht kan. We maken ruimte voor de verschillende emoties die zich laten zien. En we staan ook zeker stil bij jouw sterktes (want ja, autistische personen hebben veel kwaliteiten!) en hoe je die verder een plek wil geven in jouw leven.

Ik vind het belangrijk om je te begeleiden naar een vorm van trots zijn op wie je bent, op je unieke kwaliteiten. We focussen ook op de dingen die moeilijk gaan en groeien naar een gezonde vorm van zelfzorg waarbij je je eigen kwetsbaarheden, noden en grenzen goed kent en je omgeving daarnaar inricht (waar mogelijk).
In mijn werk met autistische cli├źnten werk ik dan ook volledig vanuit de neurodiversiteits-visie*.

Ik werk traumasensitief. Dit wil zeggen dat ik inzicht heb in het gegeven trauma en hier ook mee kan werken (oa via Compassionate Inquiry).


*In het onderzoek en de literatuur rond autisme zijn er 2 grote stromingen te onderscheiden: de medische visie en de visie van de neurodiversiteit.
In de medische visie ziet men autisme als een stoornis, gekenmerkt door tekorten en afwijkingen in vergelijking met de ‘normale’ populatie. Vanuit deze visie gaat men op zoek naar manieren om autistische mensen te helpen om zich ‘normaler’ te gedragen zodat ze zich makkelijker kunnen invoegen in de niet-autistische wereld. Men heeft het dan over behandelingen, therapie├źn, trainingen en medicatie.

In de visie van de neurodiversiteit ziet men autisme als een normale variant op vlak van neuro-cognitief functioneren. Net als ADHD, ADD, dyslexie,… Deze andere manieren om met prikkels en informatie om te gaan, zijn geen stoornis. Ze vormen een waardevolle variant, die naast kwetsbaarheden en moeilijkheden ook veel typische krachten en kwaliteiten met zich meebrengen. Bijgevolg gaat men binnen deze visie niet trachten om autistische mensen zo ‘normaal’ mogelijk te laten functioneren, maar richt men zich op het bewust omgaan met iedere persoon zijn unieke noden en kwaliteiten.
In de medische visie ziet men enkel een probleem in de persoon met autisme, die een stoornis heeft. Alle moeilijkheden in zijn/haar leven zijn terug te brengen tot het feit dat deze persoon niet ‘normaal’ is of functioneert.
In de visie van de neurodiversiteit wijt men de moeilijkheden die autistische personen ervaren in hun dagelijks leven, aan het gebrek aan afstemming tussen de autistische persoon en diens omgeving. Het gaat hier om een wederzijdse ‘verantwoordelijkheid’.