Overzicht tarieven en terugbetaling

– Sessie speltherapie, psychotherapie of coaching: 65€ per uur
– overleg met derden in het kader van de therapie: 50€ + wettelijke kmvergoeding
– overleg met school in het kader van de therapie: 50€ + wettelijke kmvergoeding
– Niet tijdig geannuleerde afspraak: 30€ (annuleren doen je minstens één dag voor je afspraak). Indien je niet komt opdagen op je afspraak, zonder me hiervan te verwittigen, reken ik 65€ aan. Annuleren doe je per telefoon, niet per mail.

De verschillende ziekenfondsen hanteren verschillende tarieven, grenzen en eisen wat betreft tussenkomst in de kosten voor psychotherapie voor kinderen. Via deze link krijgt u een overzicht van alle ziekenfondsen in België.
Opmerking: ik ben klinisch orthopedagoge en geen klinisch psychologe. Dit heeft als gevolg dat niet alle ziekenfondsen mijn prestaties erkennen (steeds meer doen dat nu wel).
Om de meest recente en volledige informatie te krijgen, wendt u zich best tot het kantoor van uw ziekenfonds. Ik ben altijd bereid de nodige formulieren in te vullen en ondertekenen alsook de nodige documenten te overhandigen.