Overzicht tarieven en terugbetaling

– Sessie speltherapie, psychotherapie of coaching: 70€ per uur

– Overleg met derden (school, arts, andere betrokken hulpverleners, …) in het kader van de therapie: 60€ + wettelijke kmvergoeding

– Niet tijdig geannuleerde afspraak: 35€ (annuleren doen je minstens één dag voor je afspraak). Indien je niet komt opdagen op je afspraak, zonder me hiervan te verwittigen, reken ik 70€ aan. Annuleren doe je per telefoon/SMS, niet per mail.

De verschillende ziekenfondsen hanteren uiteenlopende tarieven wat betreft tussenkomst in de kosten voor psychotherapie. Als klinisch orthopedagoge word ik door zowat alle ziekenfondsen erkend voor een tussenkomst in de kosten van psychotherapie.
Om de meest recente en volledige informatie te verkrijgen met betrekking tot tussenkomst in de kosten, wendt u zich best tot het kantoor van uw ziekenfonds. Ik ben altijd bereid de nodige formulieren in te vullen en ondertekenen alsook de nodige documenten te overhandigen.