Psychotherapie voor jongeren

(Foto van Volodymyr Hryshchenko op Unsplash)

Ik begeleid jongeren die tijdelijk vast komen te zitten of zich niet goed in hun vel voelen.

Misschien heb je last van stress door de druk van school, of vind je moeilijk je weg op sociaal vlak (vrienden, sociale contacten, relaties)? Ga je door een moeilijke periode (problemen thuis of in je vriendenkring, moeilijkheden op relationeel vlak, problemen op school) of heb je iets moeilijks meegemaakt?
Samen met jou wil ik bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat je je beter in je vel kan voelen.

Wat kan je verwachten? We beginnen telkens met een kort gesprek waarin je kan aangeven wat er op dit moment speelt, hoe je je voelt, wat er moeilijk is, wat je zelf denkt dat je nodig hebt. Op basis daarvan bekijk ik samen met jou wat er op dit moment goed bij jou past. Dat kan gaan om gesprekstherapie, creatief werk (tekenen, kleien, schilderen, schrijven, muziek maken of beluisteren,…), ontspanningsoefeningen, … Ik werk traumasensitief. Dit wil zeggen dat ik inzicht heb in het gegeven trauma en hier ook mee kan werken (oa via Compassionate Inquiry).

Ik vind het belangrijk dat we ook jouw ouders bij de begeleiding betrekken. Ik zal op geregelde tijdstippen met hen een gesprek hebben.

Essentieel voor mij is jouw motivatie. Enkel wanneer je zelf graag wil komen en samen wil werken, kunnen we werkelijk iets bereiken.
Ik weet dat het niet altijd makkelijk is om een hulpverlener te vertrouwen. Daarom spreek ik bij het begin af dat je drie keer komt en daarna zelf kan aangeven of je nog wil komen.
In die drie keer kan je ondervinden hoe ik werk, wie ik ben en of het kan klikken tussen ons. Op basis daarvan kan je kiezen of je graag samen wil verder werken of liever niet. In het laatste geval bekijken we wat je nodig hebt: wil je liever naar iemand anders waarmee het beter kan klikken, wil je niet begeleid worden, heb je een ander soort begeleiding nodig, is het beter dat we met jouw ouders verder gaan? Op basis daarvan kan ik je doorverwijzen of je ouders verder begeleiden.

Een sessie duurt ongeveer een uur en kost 70€.

Indien je dat wenst kan je een factuur vragen in het kader van eventuele terugbetaling door ziekenfonds of een andere extra verzekering.

– Annulatieregeling: Wanneer een afspraak niet kan doorgaan, gelieve me dan ten laatste de avond voordien hiervan op de hoogte te brengen. Indien een sessie pas de dag zelf geannuleerd wordt, reken ik 35€ aan. Indien ik helemaal niet verwittigd word van het feit dat de sessie niet door gaat en ik niemand zie opdagen, reken ik 70€ aan. Een sessie annuleren doe je per telefoon (bellen of SMS), niet per mail.

– In sommige gevallen is het nodig om overleg te hebben met anderen die betrokken zijn bij uw kind (school, andere begeleiders, leefgroep,…). Voor zulk overleg reken ik 60€ + kilometervergoeding.