Samenwerking

Als psychotherapeute werk ik graag samen met anderen, zodat ik mijn mogelijkheden steeds weer kan uitbreiden en combineren met de kwaliteiten van anderen.

Heb je het gevoel dat we op de één op andere manier misschien zouden kunnen samenwerken om zo tot iets nieuws te komen? Contacteer me dan gerust zodat we dit verder kunnen bekijken.

Met volgende mensen werk ik samen:

Karin Verboven
Karin is psychologe met een jarenlange ervaring in het CGG van Diest.
Sinds eind 2008 werken we samen voor de begeleiding van ouders wiens minderjarige zoon of dochter bij mij therapie volgt.
Met onze verschillende achtergronden en ervaring, vullen we elkaar mooi aan en hebben we een stevig aanbod voor ouders met vragen rond opvoeding of zorgen omtrent hun kind.

Supervisie
Sinds 2009 maak ik deel uit van een supervisiegroep bij Annamaria Bosmans (De Gulden Snede).

Intervisie
Momenteel maak ik deel uit van een internationale intervisiegroep van boeddhisten die allen werkzaam zijn als psychotherapeut, coach, psychiater, …

Tolken
Wanneer een cliënt zich onvoldoende kan uitdrukken in het Nederlands, Frans of Engels, kies ik ervoor om met een tolk te werken.

Begeleiders, opvoeders, leerkrachten, artsen, …
Indien nodig sta ik nauw in contact met begeleiders, opvoeders, leerkrachten, artsen of andere betrokkenen die een belangrijke rol spelen in het leven van de cliënt. Door vlot samen te werken, kunnen we de cliënt op een meer effectieve manier ondersteunen. Uiteraard doe ik dit alleen wanneer ik daarvoor toestemming heb van de cliënt.

Beroepsvereniging
Ik ben lid van de VVO: Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen.