Netwerk

Als psychotherapeute werk ik graag samen met anderen, zodat ik mijn mogelijkheden steeds weer kan uitbreiden en combineren met de kwaliteiten van anderen.

Heb je het gevoel dat we op de één op andere manier misschien zouden kunnen samenwerken om zo tot iets nieuws te komen? Contacteer me dan gerust zodat we dit verder kunnen bekijken.

Met volgende mensen werk ik samen:

Karin Verboven.
Karin is psychologe met een jarenlange ervaring in het CGG van Diest.
Sinds eind 2008 werken we samen voor de begeleiding van ouders wiens kind bij mij speltherapie volgt.
Met onze verschillende achtergronden en ervaring, vullen we elkaar mooi aan en hebben we een stevig aanbod voor ouders met vragen rond opvoeding of zorgen omtrent hun kind.

Intervisiegroep.
Eens per maand kom ik samen met twee collega’s: Sofie Stiers en Harry Alaerts. Tijdens deze intervisiemomenten bespreken we casussen en vragen we raad aan elkaar bij moeilijker lopende begeleidingen. Samen weten we meer!

Supervisie en coaching
Ter ondersteuning van mijn werk volgde ik coaching bij Sofie Stiers.
Daarnaast volgde ik supervisie bij Ria Baeck en Griet Vermeiren.
Op dit moment volg ik de supervisiegroep bij Annamaria Bosmans (De Gulden Snede)

Comments are closed.