De kracht van spel

De afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar spel: wat is spel, wat zijn de effecten van spel,…
Alle onderzoekers zijn het erover eens dat spel een belangrijk element is in de ontwikkeling van kinderen. Ook jonge dieren spelen; zelfs visjes zouden spelen!
Spel is een breed begrip geworden. Er zijn verschillende soorten spel:
– enerzijds heb je vrij spel waarin je zelf kan invullen wat en hoe er gebeurt (fantasiespel, recreatieve sport en spel, improvisatietheater, improviseren met muziek, creatief bezig zijn, …)
– en anderzijds heb je spel dat meer geleid wordt door vaste regels (gezelschapsspelen, computerspelletjes, sport,…).

Ik richt me vooral op het vrij spel dat oa volgende kenmerken heeft:
– vrij spel heeft op zich geen doel; je speelt om het spel, niet om iets anders te bereiken of bekomen.
– als je werkelijk speelt, ga je op in wat je doet. Spelen is een intense bezigheid.
– spel is spontaan, actief en plezierig
– spel staat los van de dagelijkse werkelijkheid; je creĆ«ert een eigen wereld op het moment dat je speelt.
– spel werkt heel ontspannend
– fantasie ligt mee aan de oorsprong van vrij spel
– het spel wordt geleid door de spelers, er zijn geen afspraken over tijdsduur, onderwerp, grenzen, manier,…
– daardoor is er ook een zekere flexibiliteit vereist: in spel kan je snel wisselen van activiteiten.
– spelen doe je met je hele lijf, met al je zintuigen.

Je kan al merken dat spel heilzaam is zowel voor kinderen als volwassenen: vaardigheden worden geoefend, creativiteit wordt geprikkeld en je hoofd komt tot rust doordat de stresserende gedachten en zorgen even aan de kant worden geschoven.
Wanneer je speelt, kom je in wat men een ‘flow’ noemt: je gaat helemaal op in wat je doet, je vergeet jezelf helemaal waardoor je kan ontspannen en innerlijk kan groeien. Daardoor biedt spel zo’n heilzame en gelukzalige ervaring.
In spel vind je de stilte…
En daarom werk ik zo graag met vrij spel en dan vooral met fantasiespel en creatief werk. En dat zowel in het werken met kinderen als met volwassenen.

Comments are closed.