Overzicht tarieven en terugbetaling

– Sessie speltherapie, psychotherapie of coaching: 60€ per uur
– overleg met derden in het kader van de therapie: 55€ per uur + kmvergoeding (0.34€/km)
– overleg met school in het kader van de therapie: 55€ + kmvergoeding (0.34€/km)
– Niet tijdig geannuleerde afspraak: 30€ (annuleren doen je minstens één dag voor je afspraak). Indien je niet komt opdagen op je afspraak, zonder me hiervan te verwittigen, reken ik 60€ aan. Annuleren doe je liefst per telefoon.

De verschillende ziekenfondsen hanteren verschillende tarieven, grenzen en eisen wat betreft tussenkomst in de kosten voor psychotherapie voor kinderen. Via deze link krijgt u een overzicht van alle ziekenfondsen in België.
Opmerking: ik ben master in de orthopedagogiek en geen klinisch psychologe. Dit heeft als gevolg dat niet alle ziekenfondsen mijn prestaties erkennen (steeds meer doen dat nu wel).
Om de meest recente en volledige informatie te krijgen, wendt u zich best tot het kantoor van uw ziekenfonds. Ik ben altijd bereid de nodige formulieren in te vullen en ondertekenen alsook de nodige documenten te overhandigen.

Comments are closed.