Meditatie

Sinds enkele jaren weten we dat meditatie een heel gunstig effect heeft op ons stressniveau, op onze hersenen, op onze manier van omgaan met emoties en met anderen mensen, etc… Vandaar de grote populariteit van mindfulness.
Ik heb geen opleiding gevolgd tot mindfulness-docent, dus hiervoor kan je bij mij niet terecht.

Wat heb ik dan wel te bieden?
Ik deel graag mijn persoonlijke ervaring met 2 vormen van meditatie die voor mij veel betekenen: Shamatha en ‘de vier onmetelijkheden’ (the four immeasurables).
Beide vormen van meditatie zijn geworteld in het Tibetaans Boeddhisme, maar ze passen evengoed binnen een christelijk, islamitisch of atheïstisch wereldbeeld.

Shamatha omvat verschillende meditatietechnieken die ons helpen om onze geest tot rust te brengen zodat we niet meer slaafs achter elke gedachte, impuls en emotie aan moeten gaan.

‘De vier onmetelijkheden’ omvat 4 manieren om anders met jezelf en anderen om te gaan zodat je je hart kan openhouden, ook wanneer je geconfronteerd wordt met lijden en onrecht. Deze set van vier helpt me telkens weer om niet onderuit te gaan wanneer ik de omvang van de problemen waarmee we wereldwijd geconfronteerd worden, binnen laat komen.
Concreet gaat het om ‘liefdevolle vriendelijkheid’, ‘mededogen’, ‘gedeelde vreugde’ en ‘gelijkmoedigheid’.

Op dit moment is er nog geen meditatiereeks gepland. Wil je graag op de hoogte gehouden worden wanneer er een nieuwe meditatiereeks start? Neem dan even contact met me op.


Ik baseer me op het onderricht gegeven door Lama Alan Wallace en Jetsunma Tenzin Palmo. Beiden zijn dharma-leraars binnen de Tibetaanse traditie, meer specifiek het Mahayana Boeddhisme, waarbinnen Dzogchen me het meeste aanspreekt.
Ik geef zelf geen Boeddhistisch onderricht! Ik doceer wel enkele technieken die men perfect los van het Boeddhisme kan beoefenen.